Nog geen duidelijkheid kansspelwetgeving

Legaal Blackjack online spelen

De huidige kansspelwetgeving in Nederland stamt nog uit de jaren zestig van de twintigste eeuw. Je hoeft dus geen professor te zijn om te begrijpen dat die wet nu, bijna zestig jaar later, totaal verouderd is. Met online kansspelen wordt natuurlijk helemaal geen rekening gehouden in de wet, aangezien internet niets eens bestond in die tijd. Daar komt nog bij dat het Nederlandse casino systeem, waarbij Holland Casino het staatsmonopoly heeft, in strijd met Europese regels. Het is dus hoog tijd voor een wetswijziging zou je denken. Gisteren zou de Eerste Kamer stemmen over een nieuwe gokwet, maar de stemming is een week uitgesteld in afwachting van een brief van de minister.

Lang wachten

Al aan het begin van de 21ste eeuw was het meer dan duidelijk dat de oude Nederlandse kansspelwetgeving niet meer volstond. Rond die tijd deed het Europees gerechtshof een uitspraak die stelde dat het monopoly systeem in strijd is met de Europese concurrentieregels. In dezelfde periode maakten online kansspelen een enorme vlucht. Mede door wat vernieuwingen op technologisch gebied en de poker explosie aan het begin van het millennium.

Binnen een paar jaar waren ook in Nederland online kansspelen, zoals natuurlijk ook blackjack. Maar onder de oude en dus huidige Nederlandse kansspelwetgeving, zijn online kansspelen niet toegestaan. Al vrij snel had ook de politiek door deze situatie onhoudbaar was en dat er een aanpassing in de wet moest komen. 

Wetsvoorstel

Nadat er in de achterkamertjes en verschillende commissies eerst over werd nagedacht en overlegd, kwam in 2010 de eerste aanzet tot een nieuwe Nederlandse kansspelwetgeving. In 2012 zou die nieuwe wet er komen. Of nee, toch in 2014. Zoals dat wel vaker gaat in de Nederlandse politiek, bleef uitstel op uitstel gestapeld worden. 

Sommige casino liefhebbers dachten dat het er nooit van zou komen of zagen zelfs een Haags complot. Maar uiteindelijk kwam dat wetsvoorstel er en werd in 2016 zelfs goedgekeurd door de Tweede Kamer. Wel met wat kleine aanpassingen en extra garanties voor het tegengaan van gokverslaving, op verzoek van vooral het CDA.

Senaat treuzelt

Torn de wet in 2016 door de Tweede Kamer werd aangenomen, dachten veel mensen dat de wet dan ook wel snel in werking zou treden. Zelfs in Den Haag leken ze er vanuit te gaan dat alles redelijk snel geregeld zou zijn nu. In 2017 werd de Kansspelautoriteit al gestart, vooruitlopend op de nieuwe wetgeving. En afgelopen jaar werd ook in aanloop naar de nieuwe wetgeving de kansspelbelasting tijdelijk verhoogd met enkele procentpunten.

Maar helaas liet de Eerste Kamer langer op zich wachten dan was verwacht. Verschillende keren werd de stemming over de nieuwe wetgeving vooruitgeschoven. Gisteren, op 5 februari, zou de senaat een stemming houden over de nieuwe wet. Maar, helaas is er nog steeds geen duidelijkheid. Er werd nog om een brief van de minister gevraagd en die komt volgende week. Dus als het goed is zal er op 16 februari definitief over de wet gestemd gaan worden. Maar, zoals de afgelopen jaren wel hebben uitgewezen, weet je het maar nooit in Den Haag.